Bij al onze projecten hebben we de uitgangspunten van de opdrachtgever in ons achterhoofd en proberen we de energiekosten, het debiet en de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Uiteraard zonder concessies te doen aan de bedrijfszekerheid van de geïnstalleerde bronbemaling.

Onze ervaring is een begrip. Het komt daarom regelmatig voor dat we verrassende en vaak goedkopere alternatieven aanbieden voor het in het bestek geformuleerde bemalingsadvies. Als we van mening zijn dat een andere methode beter is, dan bevelen we die aan, ook als dat ten koste gaat van onze eigen omzet. We investeren namelijk liever in een goede relatie met onze klanten.

We zijn aangesloten bij de branchevereniging Bouwend Nederland, vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer. Dit is de vakgroep voor de grondboor- en bronbemalingsbranche en de kabelleg- en buizenlegbranche (de voormalige Bolegbo-VOK).

Het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is aan ons toegekend. We willen dan ook optimale veiligheid voor onze werknemers en opdrachtgevers. Dit proberen we te bewerkstelligen door te werken met de beste materialen en volgens doordachte procedures.

Binnen onze organisatie wordt gewerkt volgens de ISO 9001-2008 richtlijn om de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van onze klanten te maximaliseren. Ook hebben we onze procedures dusdanig ingericht dat we voldoen aan het SIKB BRL 2100 "Protocol 2101 Mechanisch Boren" dat in 2011 is ingevoerd.

Sinds mei 2013 is De Vet ook gecertificeerd voor de protocollen 12020, 12030 en 12040 op grond van de SIKB BRL 12000 Tijdelijke Grondwaterbemaling. Het betreft protocollen voor het 'voorbereiden technische uitvoering', 'uitvoeren bemaling' en 'aansturen bemaling'.