De zwaartekracht zorgt er bij een zwaartekrachtbemaling voor, dat het grondwater toestroomt. Daarvoor worden kunststof filterbuizen met een diameter variërend van 50 tot 150 mm, welke van boven open zijn en in direct contact met de buitenlucht staan, toegepast. Deze filterbuis is over bijna de gehele lengte geperforeerd met gezaagde sleufjes van 0,3 tot 1,5 mm breed. Door deze sleufjes loopt de filterbuis vol met grondwater. Iedere filterbuis heeft een haalleiding, die luchtdicht verbonden is aan een centrale zuigleiding. Een plunjerpomp zuigt via de centrale zuigleiding het grondwater uit de haalleidingen, waardoor het grondwaterpeil in de filterbuizen daalt. De pomp perst het opgepompte grondwater vervolgend via de persleiding naar het punt waar het geloosd mag worden.