Bij zeer fijnkorrelige gronden met kleine poriën is het veelal niet mogelijk een ontwatering door middel van een zwaartekrachtbemaling te realiseren. In deze gevallen wordt een vacuümbemaling toegepast, waarbij het water door onderdruk naar de bron wordt gezogen. De filters zijn aan de bovenzijde met flexibele slangen luchtdicht aangesloten op een gemeenschappelijke zuigleiding.