In sommige gevallen is het wenselijk zo min mogelijk bovengrondse leidingen en filters in het werk te hebben. Dan biedt een horizontale bemaling uitkomst. Een drain wordt in een sleuf in de bodem aangebracht. Doordat alle stoorlagen in de bodem boven de drain worden doorbroken tijdens het aanbrengen van de drain, stroomt uit alle lagen het grondwater de aan de pomp bevestigde drain in. Afhankelijk van de bodemsamenstelling en de gewenste grondwaterspiegelverlaging, biedt een drain voordelen ten opzichte van een traditionele verticale bemaling met filterbuizen. Er kan flink worden bespaard op het debiet en de kosten.