Bij onderhoudswerkzaamheden aan rioleringen wordt meestal een omleiding ingesteld. Met vuilwaterpompen wordt het debiet omgepompt door een bypass, zodat ongestoord aan de leiding gewerkt kan worden. Als het debiet echter groter is dan 1000 kubieke meter per uur, lopen de energiekosten dusdanig op, dat een hevelleiding het rendabele alternatief is. Een hevelleiding is ook een bypass, maar deze wordt niet met vuilwaterpompen onder druk gehouden. In plaats daarvan wordt de hevelleiding met een vacuümpomp aangezogen, waarna deze energieloos blijft stromen. Omdat er geen druk op de leiding staat is wel een grotere diameter van de bypass vereist.