Met een pulsboorinstallatie kan op zeer slecht bereikbare plaatsen een bron geboord (gepulst) worden. Wanneer er sprake is van bodemverontreiniging is deze verbuisde boormethode geschikt om te voorkomen dat de verontreiniging zich verspreid.