Voor de aanleg van een bronbemaling is het in de meeste gevallen raadzaam op de volgende vragen een antwoord te vinden:

  • Welke grondsoort wordt aangetroffen?
  • Wat zijn de laagopbouw en de waterdoorlatendheid?
  • Hoe hoog is de grondwaterstand?
  • Zitten er schadelijke stoffen in het grondwater?
  • Wat is de duur van de bemaling?

Op basis van deze informatie wordt een bemalingsplan gemaakt. Ook mogelijke schadelijke effecten voor de omgeving worden bekeken. Voor zowel het ontrekken als het lozen van grondwater is een aantal wettelijke regelingen van kracht. Voor deze activiteiten is dan ook vrijwel altijd een vergunning van de Gemeente, Provincie, Waterschap of het Rijk vereist.

Naar aanleiding van het plan wordt uiteindelijk een zwaartekrachtbemaling, vacuümbemaling, diepwelbemaling, horizontale bemaling en/of een retourbemaling geïnstalleerd.