Op plaatsen waar het waterleidingnet niet aanwezig is of onvoldoende capaciteit heeft, biedt een brandput uitkomst. In opdracht van gemeenten, brandweerkorps of particulieren die op hun (bedrijfs-) terrein een blusvoorziening willen, wordt een bron geboord. Afhankelijk van de benodigde capaciteit varieert de diameter en diepte van de bron. Verder kan gekozen worden voor het plaatsen van een permanente onderwaterpomp, of het zelf aanzuigen van het grondwater vanaf het maaiveld. De brandput kan naar wens worden afgewerkt. Op basis van onderhoudscontracten kan De Vet de brandputten periodiek testen en onderhouden.